Pénznem váltás
Borkóstoló túrák!!
Fizetési megoldás
TOP termékek
Hírlevél
Termékajánló

Vásárlási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

 

Tartalom

 

 

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

 1. Érvényességi terület
 2. A szolgáltatás tartalma
 3. Szerződés Ön és az utazást felkínáló Szolgáltató között
 4. A foglalás tartalma
 5. Egyéb információk
 6. Magyarázat az adatvédelemről
 7. Szavatosság kizárása
 8. Felelősség korlátozása, károk megtérítése
 9. Copyright
 10. Vis maior
 11. Szerződésmódosítás
 12. Elállási Jog
 13. Panaszok kezelése
 14. Alkalmazandó jog
 15. Illetékesség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

 

A Szerződés megkötésével az Szolgáltatást igénybevevő a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, így a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezései Perfect Day Travel Hungary kft (.( 1165. Budapest, Kalitka u. 2. ; Cg. 01-09-904150; adószám: 14444946-2-42. (továbbiakban „Szervező”,) és az Szolgáltatást igénybevevő (továbbiakban: Szolgáltatást igénybevevő, vagy Ügyfél) közötti jogviszony elválaszthatatlan részét képezik. A Szerződés megkötésének minősül a Szervező által az interneten keresztül (online) történő véglegesítése. A jelen ÁSZF-ben foglalt összes rendelkezés kötelező mind a Szervezőre, mind a Szolgáltatást igénybevevőre nézve, kivéve, ha a szerződő felek valamely kérdésben, illetve kérdésekben eltérően állapodnak meg. A jelen Általános Szerződési Feltételek csak azon szolgáltatásokra vonatkoznak, melyek esetében az Szolgáltatást igénybevevő a Szervező, vagy más kapcsolódó weboldal magyar nyelvű aloldalain, a szolgáltatás díját ezt követően egyenlíti ki online bankkártyás fizetéssel,banki átutalással, vagy képviseleteiken készpénzben vagy bankkártyával. Amennyiben a foglalás nem magyar nyelvű oldalon történik, illetve bármely kétség esetén, kérjük forduljon magyarországi ügyfélszolgálati irodáink valamelyikéhez (központ: 1165. Budapest, Kalitka u. 2.)

1. Érvényességi terület

Ezek az általános szerződési feltételek a foglalásokkal kapcsolatos, kötelezettség nélküli előfoglalási tárgyú megkeresésekre, illetve a Szervező nemzetközi foglalási rendszerén keresztül végrehajtott, kötelező érvényű foglalásokra egyaránt érvényesek. Az egyes szolgáltatások közvetítése, amelyeket a foglaló Szolgáltatást igénybevevő a Szervező internetes honlapján keresztül foglalhat, adott esetben a Szervező partnerei által üzemeltetett online foglalási rendszeren („Foglalási rendszer üzemeltetője”) keresztül történik. Az adott szolgáltatások igénybevétele esetén a Szervező által kiajánlott szolgáltatásokat biztosító partnerek (továbbiakban „Szolgáltató”) Általános Szerződési Feltételei automatikusan érvényessé válnak.

 

 2. A szolgáltatás tartalma

 

A szolgáltatás tartalmát a szolgáltatásra vonatkozó szolgáltatási szerződés közvetítése és megkötése képezi, amely a foglalás során közvetlenül Ön és az Ön által kiválasztott Szolgáltató között jön létre. Minden a szolgáltatással kapcsolatos igény és kötelezettség közvetlenül és kizárólag a Szolgáltatást igénybevevő és az általa kiválasztott Szolgáltató között áll fenn, amennyiben a Szolgáltatásra vonatkozó szerződéses viszony nem áll fenn az Szolgáltatást igénybevevő és a Szervező között.

A Szervező, valamint adott esetben a Foglalási rendszer üzemeltetője tájékoztatja Önt a Szervező honlapján az egyes választható utazási szolgáltatásokról. Ha utazási szolgáltatást szeretne lefoglalni, a Szervező vagy a Foglalási rendszer üzemeltetője fogadja az Ön által leadott foglalási igényt. Ha a Szervezőnek vagy a Foglalási rendszer üzemeltetőjének tudomása van arról, hogy a lefoglalni kívánt utazási szolgáltatás rendelkezésre áll, a Szervező vagy a Foglalási rendszer üzemeltetője elintézi a foglalást a szolgáltatónál, és eljuttatja Önnek a foglalásról szóló visszaigazolást. Ellenkező esetben a Szervező vagy a Foglalási rendszer üzemeltetője eljuttatja a foglalási igényét a megfelelő szolgáltatónak, illetve ezt követően továbbítja a szolgáltató válaszát.

Az utazási szolgáltatásokat kínáló szolgáltató („Szolgáltató”) nem a Foglalási rendszer üzemeltetője és nem a Szervező.

Amennyiben a felhasználó a Szervező internetes weboldalain keresztül több utazási szolgáltatásra adja le foglalását, az egyéni utazási szolgáltatások kiválasztása és összeállítása nem a Foglalási rendszert üzemeltető, hanem a Felhasználó saját felelőssége.

A foglalási rendszerben javasolt utazási szolgáltatások kiválasztásánál a rendszer lehetőség szerint figyelembe veszi az Ön által megadott feltételeket (pl. település, úti cél, ár, idő, kategória). A foglalási rendszerben végzett kiválasztás nem értelmezhető úgy, hogy emellett nem lenne más vagy jobb utazási szolgáltatás, amely megfelelhetne az Ön kívánságainak vagy feltételeinek.

3. Szerződés Ön és az utazást felkínáló Szolgáltató között

A foglalási rendszer használata által Ön és a mindenkori utazási szolgáltatást felkínáló Szolgáltató között szolgáltatásra vonatkozó szerződés („Szerződés”) jön létre.

Az online foglalási folyamat sikeres lezárásával kötelező erővel bíró Szerződés jön létre.

A Szervező és a Foglalási rendszer üzemeltetője csupán „futárként” továbbítják az Ön és a Szolgáltató közötti nyilatkozatot. A Szervező és a Foglalási rendszer üzemeltetője Önnel és a Szolgáltatóval szemben csak mint független harmadik személy lépnek fel, és nem mint az Ön vagy a Szolgáltató partnere, teljhatalmú megbízottja, képviselője vagy alvállalkozója. A Szerződés lebonyolításáért a Foglalási rendszer üzemeltetője és a Szervező nem felelősek.

A foglalási rendszer üzemeltetője kizárólagosan az informatikai szolgáltatásért felelős.

4. A foglalás tartalma

4.1. A foglalásával járó kötelezettségek, a foglalások módosítása és törlése

Az Ügyfél a Megrendelőlapon megjelölt Szolgáltatásokat a Szervező által meghatározott feltételekkel veheti igénybe.

Ügyfél köteles az adataiban, felhasználói adataiban bekövetkező változást 15 napon belül Szervezőnál írásban bejelenteni. A késedelmes bejelentésből származó kárért Szervező nem felel.

Felek egymás közötti kapcsolattartása elsősorban e-mailen történik. Az e-mail-ben küldött értesítések, visszaigazolások, cégszerű aláírás hitelesítése nélkül jutnak el a Felekhez, amelyet a Felek tudomásul vesznek, és ellenkező bizonyításig elfogadottnak tekintenek.

Ügyfél köteles arról gondoskodni, hogy informatikai rendszere, illetve alkalmazotti háttere alkalmas legyen arra, hogy az általa a megrendeléskor magadott e-mail címre megküldött e-mail üzenetek kézbesítésének ne legyen akadálya. Amennyiben a Szervező igazolja, hogy az Ügyfél részére az üzenetet az általa megadott e-mail címre megküldte, az Ügyfél nem hivatkozhat arra, hogy azt nem kapta meg.

A Szolgáltató által szabott feltételek szerint a foglalást követően Ön köteles kifizetni az utazási szolgáltatáshoz megállapított árat (vagy annak egy részösszegét), amennyiben a foglalást nem törölte időben, vagy az utazási szolgáltatást a foglalás törlése nélkül nem vette igénybe. Ha későbbi időpontban vagy egyáltalán nem történik meg a foglalás törlése, akkor a Szolgáltatónak jogában áll felszámolni az utazás teljes költségét, az utazás célországában érvényes törvényeknek megfelelően, a megtakarított kiadások levonása mellett.

Az foglalások a Szervező által üzemeltetett rendszeren felajánlott e-mail-ben küldött lemondási üzenet alapján törölhetők. A foglalás törlésére vonatkozó részletes feltételek a foglalási párbeszédablakban külön fel vannak tüntetve, amit Ön a foglalásával jóvá hagy.

A foglalások a Szervező által üzemeltetett rendszeren felajánlott e-mail-ben küldött lemondási üzenet alapján törölhetők.. Abban az esetben, ha a szolgáltatást foglaló Szolgáltatást igénybevevő közvetlenül a Szolgáltatónál kéri a foglalás törlését, a Szervezőnek nem áll módjában tájékoztatást nyújtani a törlés időpontjának vagy a törlés tényállásának tekintetében esetlegesen felmerülő nézeteltérésekhez.

A minimális tartózkodási időhöz kötött speciális árakat a Szervező csak a teljes tartózkodási idő letöltése esetén tudja biztosítani. A szolgáltatás időtartamának esetlegesen rövidítése esetén a Szervező, Szolgáltató magasabb árat alkalmazhat, melyhez az Szolgáltatást igénybevevő kifejezetten hozzájárul az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával.

Amennyiben a Szolgáltatást igénybevevő egy már meglévő foglalását módosítani szeretné (úgynevezett átfoglalást szeretne végrehajtani), és e-mail üzenetben vagy telefonon keresztül felveszi a kapcsolatot a Szervezővel, a Szervezőnek  jogában áll elmenteni az Szolgáltatást igénybevevő személyes adatait az átfoglalás végrehajtása érdekében. Az ügyfél adatainak törlésére vonatkozó joga  ettől függetlenül érvényes. Az érvényes foglalások tartózkodási idejének megrövidítése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy azokat a mindenkori árakat alkalmazza, amelyek a rövidebb tartózkodási időnek felelnek meg.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a szolgáltatást foglaló felhasználó ill. a Szolgáltatást igénybevevő hiányos, kétséget keltő vagy hamisnak tűnő adataival végrehajtott, hitelkártyával nem garantált foglalások esetén a szolgáltatást foglaló ill. Szolgáltatást igénybevevő értesítése nélkül a foglalást törölje. Ez a jog azoknak a személyeknek vagy regisztrált felhasználóknak a foglalásaira is kiterjed, akiknél korábban előfordult, hogy a foglalás törlése nélkül a szolgáltatási számlát nem fizették ki teljesen. Mindkét esetre érvényes, hogy a foglalás módosítása nem igényelhető. Ha az kerül  megállapításra a hitelkártyaadatok vizsgálata során, hogy azok nem helyesek, illetve hogy a kártya nem terhelhető meg, a Szolgáltató töröltetheti a Szervezővel a foglalást.

4.2  A szolgáltatás vásárlásának pontos menete

A weboldalon szereplő termékek, ajándékok megvásárolhatóak online, vagy személyesen irodánkban (1165, Budapest, Kalitka utca 2.). A weblapjainkon feltüntetett árak bruttó árak, minden esetben tartalmazzák az ÁFA-t.

A weblapon kínált termékek, ajándékok, szolgáltatások megvásárlása az egyes entitások oldalán található „Kosárba" gomb megnyomásával kezdhető meg. A vásárlás regisztrációt nem igényel.

Az egyes termékek Kosárba kerülése még nem jelent vásárlást, a vásárlás befejezéséhez a „kosár" ikonra szükséges kattintani. A megrendelés jóváhagyása előtt a Kosár tartalma ellenőrizhető, módosítható, a megrendelés megszakítható. A megrendelés adatai a vásárlás véglegesítését követően ugyanakkor már nem módosíthatók. A Perfect Day Travel Hungary Kft. a megrendelésről visszaigazoló e-mailt küld.

A megrendelés elküldése írásbeli, rögzített megállapodásnak tekinthető, amely létrejött a megrendelő és a Perfect Day Travel Hungary Kft. között. A leadott megrendeléseket nyilvántartjuk, azok a megrendelő számára bármikor hozzáférhetőek.

 

4.3  Szerződésben megállapodott árak


A webhelyen feltüntetett árak mindegyike aktuális, kedvező, és naponta változó, amelyeket a Szervező az adott Szolgáltató nevében jelenít meg, és amelyek a Szervező nemzetközi foglalási rendszerén keresztül végrehajtott foglalásokra vonatkoznak.

A foglalásokat a Szervező által nyújtott mindenkori legjobb, legkedvezőbb napi áron lehet lebonyolítani, amelyet a kiválasztott utazási dátumhoz közvetlenül a Szolgáltató biztosít, és amelyet a Szervező a Szolgáltató nevében jelenít meg. A Szervezőnél rendelkezésre álló Last Minute, szezonális, hétvégi vagy egyéb akciós árakat a rendszer a foglaláskor automatikusan figyelembe veszi.

 

Az árat a Szolgáltató határozza meg, és az ár tartalmazza a mindenkori adókat és egyéb illetékeket. Amennyiben adók és egyéb illetékek is fel vannak tüntetve a foglalási párbeszédablakban, akkor az ár az adókat és az illetékeket nem tartalmazza. Ügyfél által megrendelt Szolgáltatások igénybevételéért Ügyfél Szolgáltatási díjat fizet, kivéve, ha Ügyfél a Szervező által nyújtott minimális adattartalmú ingyenes szolgáltatást veszi igénybe.

Szervező jogosult a Szolgáltatási díjait a mindenkori éves infláció mértékével - a KSH által közzétett fogyasztói árindex alapján - az elszámolási időszak kezdetekor emelni.

A feltüntetett adóknak a mértéke folyamatos változásokon megy keresztül, ezért kizárólag nem hivatalos formában tudjuk őket feltüntetni. Bizonyos célállomásokon kiegészítő helyi adókat, például idegenforgalmi adót vagy városi adót számíthatnak fel. A megadott árak az adott szolgáltatásokra érvényesek egyéb kiegészítő szolgáltatások nélkül. Az egyéb kiegészítő szolgáltatások díja a mindenkori Szolgáltató ajánlatától függnek. Az eltérő pénznemben feltüntetett árakat befolyásolhatják a devizaárfolyam-ingadozások, ezért az adatokért nem vállalunk felelősséget, és kizárólag tájékoztatás céljából tesszük őket közzé.

 

4.4  Fizetés hitelkártyával vagy betéti kártyával


A foglaláskor meg kell adnia a hitelkártyája számát és érvényességi dátumát. Ezeket az adatokat továbbítják a mindenkori utazás Szolgáltatójának és ellenőrzik a foglalás visszaigazolása előtt.

A Bankkártyás fizetés esetén az ügyfél automatikusan  átírányításra kerül a Szervező online rendszeréről a Simple pay fizetési felületére.

A Perfect Day Travel Hungary Kft. kizárólag a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól. A fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon adja meg az Ügyfél. A fizetőoldal adattartalmáról a webshop semmilyen módon nem értesül, azokat csak a fizetési tranzakciót biztosító Adatkezelő és az ő Adatfeldolgozói érhetik el.

A tranzakció eredményéről a fizetést követően a webshop oldala tájékoztatja az Ügyfelet. A vásárolt áru ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján. Elfogadott kártyák:  Visa, Visa Electron, Master, Maestro.

A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti – a Bank elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az árú ellenértékével.

 

A betéti- illetve hitelkártyája szavatolja a mindenkori Szolgáltató számára a lefoglalt utazási szolgáltatásból eredő valamennyi költség kifizetését. Az akciós termékeknél fenntartja a Szervező azt a jogot, hogy külön feltételrendszert érvényesítsen.

Egyes esetekben speciális árak jelennek meg, amelyeket csak előre fizetés esetén garantálnak. Erre külön utalás történik a mindenkori foglalási párbeszédablakban. Ezekben az esetekben Ön beleegyezését adja, hogy a hitelkártyáját megterheljék a foglalási párbeszédablakban kimutatott összárral, esetleges adókkal és díjakkal együtt. Ezért a foglalás utólagos megváltoztatása esetén díj számolható fel.

Egyes esetekben a szolgáltatás speciális jellege miatt, a szolgáltatást követően keletkezhetnek olyan tételek, mely fizetési kötelmet a Szolgáltatást igénybevevő idézte elő (pl. gépkocsi kölcsönzés esetén gyorshajtás miatti büntetés átterhelése,   gépkocsiban okozott kár megtérítése biztosítói kártérítésen felüli összegben), erre külön utalás történik a mindenkori foglalási párbeszédablakban. Ezekben az esetekben Ön beleegyezését adja, hogy a hitelkártyáját megterheljék a kár összegével, esetleges adókkal és díjakkal együtt.

A foglalási rendszer használata az Ön számára ingyenes.

Amennyiben a foglaláshoz hitelkártya szükséges, akkor érvényes hitelkártya nélkül nem használható a Szervezőn keresztül a Foglalási rendszer üzemeltetőjének foglalási rendszere.

 

4.5 Fizetés banki átutalással

 

A banki átutalásos fizetés működése:

Az ügyfél kiválasztja a banki átutalás fizetési lehetőséget a Szervező web áruházában, majd Forintos valutaválasztás esetén a Szervező rendszere átadja a tranzakció adatait a SimplePay rendszerének. Az ügyfél kiegyenlíti tartozását banki átutalás segítségével, erre a Szervező  által előre meghatározott 10 napig van lehetősége.

Eurós devizaválasztás esetén a Szervező, a megrendelést visszaigazoló e-mailben küldi meg az Ügyfélnek az átutalás adatait majd az ügyfél kiegyenlíti tartozását banki átutalás segítségével, erre a Szervező  által előre meghatározott 10 napig van lehetősége.

Az elszámolás és kifizetés a szerződésben rögzített feltételek alapján történik;

A számlát Szervező elektronikus úton állítja ki és küldi meg az Ügyfél által e célra külön megadott e-mail címre. Az Ügyfél a Szerződés megkötésével hozzájárul az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti (ÁFA tv. 175. §.) elektronikus számlázáshoz.

 

4.6 Az utazási szolgáltatás útlevélre, vízumra, vámra, valutára és egészségügyre vonatkozó előírásai


A Szervező csak egyedi utazási szolgáltatásokat közvetít, és nem ismeri az Ön utazásának részleteit és személyes viszonyait (pl. állampolgárság). Ezért a Szervező nem tudja megállapítani az útlevélre, vízumra, vámra, jogosítványra,  devizára és egészségügyi kérdésekre vonatkozó előírásokat, így Ön felelős valamennyi esetleges előírás betartásáért.

 

4.7 Egyedi foglalások összevonása

 

Amennyiben több egyedi foglalást összevonva kíván igénybe venni a Szolgáltatást igénybevevő, egy egyedi csomag kialakítása és megszervezése miatt  fel kell vennie e-mailen keresztül a kapcsolatot a Szervezővel, mely részleteit a 4.6.pont szabályozza.

 

4.8 Telefonos ajánlatkérések a Szervező ügyfélszolgálati központjában


A Szervező ügyfélszolgálati központján keresztül történő telefonos foglaláshoz meg kell adni a személyes adatokat, azaz nevet, címet, e-mail címet, telefon illetve faxszámot, valamint banki- vagy hitelkártyaadatokat, mivel ezekre szükség van a foglalás elvégzéséhez.

A foglalások, foglalástörlések vagy adatmódosítások végrehajtásához a megfelelő adatok lekérdezésével hitelesítjük az ügyfelet. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy sikertelen írásos vagy szóbeli hitelesítés esetén a foglalásokat, foglalástörléseket vagy adatmódosításokat elutasítsa. A foglalások, foglalástörlések vagy adatmódosítások harmadik fél megbízásából történő végrehajtása nem megengedett.

A telefonon keresztül történő foglalások, foglalástörlések vagy adatmódosítások véglegesítése előtt egy újabb szóbeli adategyeztetésre kerül sor. Ez az adategyeztetés, illetve az adategyeztetéssel végrehajtott foglalás, foglalástörlés vagy adatmódosítás az ügyfél számára kötelező érvényű, és a szóbeli adategyeztetés befejezésével elfogadottnak minősül, amennyiben 24 órán belül írásban megerősítésre kerül.

 

Ennek az internetes szolgáltatásnak a tartalmai magukban foglalhatnak olyan fordításokat, amelyek a Google oldalról származnak, illetve amelyeket a Google bocsátott rendelkezésre. A Google és a Szolgáltató de mint a weboldal üzemeltetője kizárnak a fordításokat illetően mindennemű felelősséget, valamint kifejezett vagy hallgatólagos garanciát. Ez vonatkozik a fordítások helyességéért és megbízhatóságáért vállalt felelősségre, továbbá mindennemű hallgatólagos felelősségre a használhatóságot, a meghatározott célra való alkalmasságot és a jogbitorlás-mentességet illetően. A felelősség Google javára történő kizárása esetében a következő tartalmú, angol nyelvű, felelősséget kizáró nyilatkozat élvez elsőbbséget:

This service may contain translations powered by Google. Google disclaims all warranties related to the translations, express or implied, including any warranties of accuracy, reliability, and any implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement.

 

5. Egyéb információk

5.1  Adatok átvétele


Minden adatgyűjtést a legnagyobb körültekintés mellett végzünk. Az adatok beírása vagy az adatok továbbítása közben esetlegesen felmerülő hibákért nem vállalunk felelősséget.

 

5.2  Információ a visszavonási jogról

 

A Szervezőnél történt bejelentkezést az ügyfél írásban bármikor visszavonhatja. A Szervezőnek szintén jogában áll, hogy nyomós indok alapján az ügyfél regisztrációját visszavonja. A Szervező ezenkívül fenntartja magának a jogot arra, hogy az ügyfél felhasználói fiókját hiányos, kétséget keltő vagy hamisnak tűnő adatokkal végrehajtott foglalások esetén a felhasználó értesítése nélkül törölje. Ez a jog abban az esetben is fennáll, ha korábban már többször előfordult, hogy a Szolgáltatást igénybevevő a foglalás törlése nélkül nem vette igénybe a szolgáltatást, vagy ki nem fizetett kárt okozott, vagy nem fizette ki a számlát.

6. Magyarázat az adatvédelemről

Kérem olvassa el az adatvédelmi szabályzatot, melyet honlapunkon megtalál.

7. Szavatosság kizárása

A Szervező és a Foglalási rendszer üzemeltetője által üzemeltetett foglalási rendszer az Ön számára ingyenes szolgáltatás. Emiatt a Szervező vagy a Foglalási rendszer üzemeltetője nem vállal felelősséget a foglalási rendszer üzemeltetéséért és használatáért, különös tekintettel a következő pontokra:

 • A foglalási rendszer  rendelkezésre állásáért és utazási szolgáltatások foglalhatóságáért a foglalási rendszeren keresztül.
 • A Szolgáltatást igénybevevő és a Szolgáltató között létrejött szerződés szabályszerű végrehajtásáért, akkor sem, ha a szerződés megkötése a Szervező vagy a Foglalási rendszer üzemeltetője által üzemeltetett foglalási rendszeren keresztül történt.
 • A megkötött szerződés módosíthatóságáért vagy törölhetőségéért a foglalási rendszeren keresztül vagy akár más módon.
 • A foglalási rendszerben található utazások leírásának helyességéért és teljességéért.

8. Felelősség korlátozása, károk megtérítése

8.1

A Szervező vagy a Foglalási rendszer üzemeltetőjének felelőssége bármilyen jogi okból eredő károkért, beleértve a jogtalan cselekményt, kvázi-szerződéses kötelezettséget, garanciavállalás nélküli szerződést is, ki van zárva, amennyiben a károk nem (i) a szerződésben foglalt kötelezettségeknek a Szervező vagy a Foglalási rendszer üzemeltetője általi megsértéséből erednek oly módon, hogy a szerződés célja veszélybe kerül vagy (ii) a károk nem a Szervező vagy a Foglalási rendszer üzemeltetőjének súlyos gondatlanságából vagy szándékosságából erednek a szolgáltatás teljesítése vagy alkalma alatt.

8.2
Ha a Szervező vagy a Foglalási rendszer üzemeltetője a 8.3. pont értelmében felelős a fő kötelezettségek vétkes megszegéséért, anélkül, hogy gondatlanság vagy szándékosság ténye állna fenn, a Szervező vagy a Foglalási rendszer üzemeltetőjének felelőssége olyan károkra és a károk olyan mértékére korlátozódik, amelyek fellépését a Szervező vagy a Foglalási rendszer üzemeltetője a szerződés megkötésekor fennálló körülmények ismeretében jellemzően előre láthatta. A 8.3. pont értelmében a Szervező vagy a foglalási rendszer üzemeltetője nem felelős a közvetett károkért, hibákból eredő károkért vagy az elmaradt haszonért.

8.3
A Szervezőt vagy a Foglalási rendszer üzemeltetőjét nem terheli a felelősség, a nem a Szervező vagy a Foglalási rendszer üzemeltetőjének vállalatához tartozó személyek vagy vezető alkalmazottjai által elkövetett súlyos gondatlansága vagy szándékossága miatt. A Szervező vagy a Foglalási rendszer üzemeltetőjének felelősséfe olyan károkra és a károk olyan mértékére korlátozódik, amelyek fellépését a Szervező vagy a Foglalási rendszer üzemeltetője a szerződés megkötésekor fennálló körülmények ismeretében általában előre láthatott. A Szervezőt vagy a Foglalási rendszer üzemeltetőjét nem terheli felelősség közvetett károk, hiányosságból eredő károk vagy elmaradt haszon miatt.

 

8.4.
A Szervező vagy a Foglalási rendszer üzemeltetőjének teljes felelőssége a szolgáltatásí díj értékére korlátozódik. A teljes felelősség tisztán vagyoni károkért (a személyi és anyagi károkkal ellentétben) ezekben az esetekben messzemenőleg a szolgáltatás értékére korlátozódik. A kártérítési igények legkésőbb egy évvel attól az időponttól számítva, amikor Ön értesült a káresetről, elévülnek. Ez nem vonatkozik a jogtalan cselekmények miatti követelésekre. Mindennemű személyi és vagyoni kár esetén a szolgáltatást nyújtó kártérítési szabályzata a mérvadó.

 

8.5
A kártérítési felelősség kizárása vagy korlátozása a fent említett előírások értelmében a Szervező vagy a Foglalási rendszer üzemeltetőjének munkatársai vagy megbízottjai ellen támasztott esetleges követelések esetében szintén érvényesek.

8.6

A Szolgáltatást igénybevevő kártérítésre nem jogosult abban az esetben, ha az Ügyfél nem tudja a Szervező által értékesített terméket használni

- internetkapcsolat hiánya,

- előre bejelentett üzemszünet, karbantartás vagy

- váratlan, azonnal helyre nem állítható Szervezőtől független esemény bekövetkezte miatt

A Szervező nem  vállalja a felelősséget az általa használt Unas Web Áruház, a Simple pay vagy a 23VNet tárhely szolgáltatásáért.

9. Copyright

A Szervező és adott esetben a Foglalási rendszer üzemeltetője által üzemeltetett foglalási rendszer alkotórészeire a szerzői jog és további védelmi jogok érvényesek. A Szervező és adott esetben a Foglalási rendszer üzemeltetőjének honlapját és az ott rögzített adatokat csak a Szervezőn és adott esetben a Foglalási rendszer üzemeltetőjén keresztül történő foglalások elvégzésére szabad használni.

 

10. Vis maior

 

Abban az esetben, ha valamely Fél vis maior eset következtében képtelen a Szerződésből fakadó kötelezettségeit részben vagy egészben teljesíteni, késedelem nélkül köteles értesíteni a másik Felet a vis maior tényéről, természetéről és az akadályoztatás mértékéről. Amint az értesítés megtörtént, a Felek a Szerződésből fakadó kötelezettségeik teljesítését felfüggesztik, és konzultációt folytatnak arról, hogy a vis maiorból származó akadályokat milyen intézkedések meghozatalával hárítsák el. A vis maiorból származó akadály megszűntével – ha a Felek másként nem rendelkeznek – a Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése az erről szóló írásos értesítést követően újból hatályba lépnek.

 

11. Szerződésmódosítás

 

A Szerződés csak írásban módosítható és szüntethető meg.

Szervező jogosult a Szerződést (illetve az annak részét képező jelen ÁSZF-t, Megrendelés feltételeit, az Általános Adatfeldolgozási Szerződést, az Adatkezelési Tájékoztatót, vagy a Szolgáltatások díjait) egyoldalúan módosítani.

A Szerződés a szolgáltatási időszak utolsó napjával szűnik meg.

12. Elállási Jog

A Szolgáltatást igénybevevő indokolás nélküli elállási jog illeti meg  a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától 8 munkanapon belül, ha eddig az időpontig nem kapta meg az írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig, ha a szolgáltatás időpontja és az elállás között még 2 hét van vissza. A Szolgáltatást igénybevevő nyilatkozatát az elállási határidőn belül elküldi a Szolgáltatónak ill. a  Szervezőnek. Az email cím a Szervező honlapján megtalálható. A Szervező a Szolgáltatást igénybevevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül fizeti vissza. A Szolgáltatást nyújtó ill. Szervező kizárólag a szolgáltatás érvénytelenítésével  kapcsolatban felmerült költségeket vonhatja le a Szolgáltatást igénybevevő által fizetett díjból.  

Az elállási jog a Szolgáltatást igénybevevő rendelkezésére bocsátott írásbeli megerősítésben is szerepel.

Nem éllhet elállási joggal:

-előre bejelentett üzemzavarok, karbantartás, szerviz

- internetkapcsolat hiánya

- váratlan, azonnal helyre nem állítható Szervezőtól független esemény miatt bekövetkezett üzemzavar

- vis mayor bekövetkezte

- a  Szervező által használt Unas Web Áruház, a Simple pay vagy a 23VNet tárhely szolgáltatása miatt bekövetkezett hiba miatt.

13. Panaszok kezelése

Szolgáltatással kapcsolatos panasz esetén Szolgáltatást igénybevevő elsődlegesen a   Szolgáltatást nyújtóhoz fordul, ha ez nem vezet eredményre a Szervezőnél írásbeli panasszal élhet. Egyéb panasz esetén közvetlenül  a Szervezőnél  nyújtja be írásbeli panaszát Szolgáltatást igénybevevő. Ha a panaszkivizsgálás eredményét nem tartja kielégítőnek, a Szolgáltatást igénybevevőnek lehetősége van fogyasztóvédelmi hatósághoz, békéltető testülethez fordulni.

Panaszügyintézés helye: 1165. Budapest, Kalitka u. 2. Telefonszám: 06-1-4021367

Nyitvatartási idő: minden hétköznap 8.00.-16.00.között

Budapesti Békéltető Testület címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

14. Alkalmazandó jog

 

Jelen szerződési feltételekre és az erre alapuló, a végfelhasználó és a Szervező között létrejött szerződésekre a Magyarországon hatályos jogszabályok érvényesek. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekre az irányadó ágazati jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alkalmazandók. Jelen ÁSZF magyar és angol nyelven készült. Esetleges jogviták esetén a magyar nyelvű ÁSZF az irányadó.

15. Illetékesség

 

Felek jogvitájuk esetére kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság (1055 Budapest, Markó u. 25.) kizárólagos illetékességét.

A jelen ÁSZF 2021.január 1. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat
Perfect Day Travel Hungary Kft

Tartalom

I. Az adatkezelés célja

II. Adatkezelő, adatfeldolgozó személye

III. Szabályzat hatálya

IV. Fogalmak

V. Adatkezelés elve

VI. Adatkezelés jogalapja

VII. Kezelt adatok köre

VIII. Adattovábbítás

IX. Adatkezelés időtartama

X. Adatok módosítása, törlése, zárolása, tiltakozás az adatkezelés ellen

XI. Tájékoztatás kérése

XII. Helyesbítés kérése, adatok törlése, korlátozása, zárolása

XIII. Igényérvényesítés

XIV. Jogérvényesítési lehetőségek

XV. Adatbiztonság

XVI. Naplózási adatok

XVII. Cookie

XVIII. Külső közvetítő Szolgáltatók

XIX. Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső társaságok

XX. Nyilatkozat

XXI. Bejelentés, panasz megtétele

 

Adatvédelmi Szabályzat
Perfect Day Travel Hungary Kft

 

A Perfect Day Travel Hungary Kft. (továbbiakban: Programszervező) számára kiemelt cél, egyben elkötelezettség az, hogy a http://www.insticketshop.com/ weboldalt (továbbiakban weboldal) látogatók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelmet élvezzenek, a látogatók személyhez fűződő jogai ne sérüljenek.

A Programszervező az Adatvédelmi Szabályzat megváltoztatására a jogot- az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolás miatt –fenntartja.

A Szabályzat a Programszervező által működtetett weboldal által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan, weboldalon, személyesen, telefonon, e-mail-en, telefaxon  és/vagy további más módon, vagy fórumon keresztül elérhető adatkezelési tevékenységeket szabályozza.

A Programszervező törekszik arra, hogy Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásait is betartsa, így különösen az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló 2015.október 29.-i ajánlását (https://www.naih.hu/files/tajekoztato-ajanlas-v-2015-10-09.pdf ).

A Weblap használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának igénybevételével, annak kezdeményezésével Ön mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezései szerint kerüljön sor.

A jelen szabályzatban esetlegesen fel nem sorolt, a Weblap működésével és a Programszervező szolgáltatásaival kapcsolatos egyéb adatkezelésekről az adat felvételekor ad a Programszervező tájékoztatást.

 

I. Az adatkezelés célja:

 1. A jelen szabályzat elsődleges célja, hogy a Programszervezővel kapcsolatba kerülő természetes személyek (továbbiakban Felhasználó) adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza és betartsa annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszférája védelemben részesüljön a vonatkozó törvényi előírásoknak és hatósági állásfoglalásoknak megfelelően.
 2. Jelen szabályzat célja annak biztosítása, hogy a Programszervező mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem kizárólagosan
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek.

   3. A Programszervező tehát kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy az érintett által a weboldalon vagy más fórumon keresztül vagy más módon rendelkezésre bocsátott, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által meghatározott adatokat védelemben részesítse, és az érintetek információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá az érintettek biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

 • A Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a Weblap Szolgáltatásainak nyújtása, ennek keretében különösen: a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása; Felhasználó adatainak ajánlatkérési, szolgáltatás foglalási továbbítása, a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető részszolgáltatások) azonosítása; a Szolgáltatás ügyfélszolgálatán keresztüli ügyintézés; a Felhasználóval való kapcsolattartás; a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés; Felhasználói Tartalmak (pl. szolgáltatás értékelés) közzétételéhez tárhely biztosítása; a Weblap szolgáltatásainak fejlesztése, színvonalának növelése, a felhasználói élmény fokozása; szolgáltatáskeresés és -foglalás, valamint ajánlatkérés megkönnyítése, a Partnerek szolgáltatás ajánlataira vonatkozó kedvezményt biztosító utalvány vásárlásának lehetővé tétele; a visszaélések elkerülése; a számviteli kötelezettségek teljesítése; a szolgáltatást nyújtó Partnerek felé fennálló jogi kötelezettségek teljesítése.
 • Külön hozzájárulás alapján a Közvetítő a Felhasználó személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. Perfect Day Travel Hungary Hírlevél, Hírlevél, e-DM, stb.) céljából is felhasználhatja.
 • A következő adatokat (felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím), amennyiben az ajánlatkérés, a foglalás, vagy a vásárlás a Weblapon bankkártyával történt a Perfect Day Travel Hungary Kft az adatokat továbbítja a OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring

Az adatkezelés akkor és csak akkor jogszerű, ha legalább a következő feltételek egyike teljesül:

 • az érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult saját, személyes adatai egy vagy több konkrét célból előfordulható kezeléséhez;
 • amennyiben az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges az adatkezelőre vonatkozóan;
 • az adatkezelés egy szerződés elégtételéhez szükséges, amely szerződésben az érintett az egyik fél, vagy amely szerződés a megkötését megelőzően az érintett kérésére történő cselekmények megtételéhez elengedhetetlen;
 • az adatkezelés egy természetes személy (például: érintett) létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges vagy ha az adatkezelés közérdekű;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivételt képez, ha az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek elsőbbséget élveznek a korábban említett érdekérvényesítéssel szemben.
 • A közhatalmi szervek által feladataik ellátása során végzett adatkezelésre, az előző pont nem alkalmazható.

Összefoglalva:

Az adatkezelés célja:

 • Weboldalon nyújtott szolgáltatások ajánlatkérése, vásárlása vagy megrendelése esetén a szolgáltatás igénybevevőjének beazonosítása
 • Reklámtartalmú levelek küldése esetén az adatkezelés célja reklámlevelek elküldése e-mailen keresztül lehetséges vevőkhöz.
 • Hírlevelek DM küldése esetén az adatkezelés célja azok továbbítása e-mailen keresztül lehetséges vevőkhöz.

 

II. Adatkezelő, adatfeldolgozó személye

 

Adatkezelő: Perfect Day Travel Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: Budapest Kalitka utca 2. Cégjegyzékszám: 01-09-904150 Adószám: 14444946-2-42 Ügyfélszolgálat: insticket@inscar.hu, Tel: +36-1-4021367 http://www.insticketshop.com

Adatkezelő munkatárs az, akinek tevékenységével kapcsolatban az  Programszervező teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek irányában.
A szolgáltatásokat nyújtó Partnerek önálló adatkezelőként járnak el a foglalás, ajánlatkérés és utalványvásárlás során rendelkezésre bocsátott személyes adatok vonatkozásában

A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. Hírlevél, e-DM) tekintetében a Programszervező önállóan kezeli a Felhasználók adatait.

 

III. Szabályzat hatálya

 

 1. Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2017. április hó 1. napjától további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos.
 2. Személyi hatály kiterjed
 • az Adatkezelőre, továbbá
 • a Munkatársakra, Partnerekre; valamint
 • azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák,
 •  továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

 

   3. Hivatkozva az előző pontban meghatározottakra, az érintettek személyek köre az alábbiakban kerül meghatározásra. A Programszervező elsősorban azoknak a               természetes és (nem) jogi személyeknek az adatait kezeli, akik

 • telefonon, vagy az e-mail címre küldött adataikkal, weboldalon vagy a facebook oldalon keresztül, ügyfélkapcsolat kialakítása céljából felvették a kapcsolatot a Programszervezővel vagy
 • telefonon, vagy az e-mail címre küldött adataikkal más okból vagy célból (pl. állásajánlatra)  jelentkeztek a Programszervezőhöz, vagy
 • Programszervező szolgáltatásait személyesen igénybe veszik.
 •  a Programszervezővel Munkatársi vagy Partneri viszonyban vannak.

   4. Tárgyi hatály kiterjed a Programszervező minden szervezeti egységében folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre függetlenül attól, hogy         az elektronikusan és/vagy papíralapon történik.

 

IV. Fogalmak

 

 • Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info törvény) http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.322945  tartalmazza.
 • értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak, valamint a Felhasználási feltételekben meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.
 • Az Info törvény értelmében:

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve-azonosítható természetes személy.

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező.

 szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

 

V. Adatkezelés elve

 

 • A Programszervező  a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), valamint az Info törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal és egyéb irányadó jogszabályokkal összhangban, a jelen szabályzatnak megfelelően kezeli.
 • Jelen szabályzat rendelkezése valamint a Programszervező gyakorlata nem lehet ellentétes az adatkezelési elvekkel.
 • Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Célhoz kötöttség elvének érvényesülni kell.
 • Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Mindezeknek megfelelően Programszervező csak és kizárólag olyan adatot kezel, amely feltétlenül szükséges.  Arányosság, szükségesség elvének érvényesülni kell.
 • A személyes adat az adatkezelés során mindaddig személyes adatnak kezelendő,  amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha a Programszervező rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 • Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 • Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a Programszervező gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.
 • Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. A Programszervező a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a felhasználói magatartást is, amellyel a felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan kiterjed,
 • A Programszervező a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. A Programszervező az általa kezelt adatbázist más Programszervezőnek csak akkor továbbítja, ha az érintett árajánlatkérést, rendelést vagy foglalást eszközölt egy szolgáltatásra, melyet Programszervező (Szolgáltató) nyújt.   Ez az érintett kifejezett hozzájárulását jelenti ehhez, mivel az adattovábbítás nélkül az adott szolgáltatás nem rendelhető meg.
 • A Programszervező szolgáltatásaival és az adatkezelés céljával összhangban, az érintett kifejezetten elfogadja azt, hogy személyes adatait a Programszervező a Partner(ek) felé továbbíthatja, ha a Partner(eke)t számára előzetesen megnevezte és a Partner(ek) tevékenysége a Programszervező érintett számára történő teljesítését elősegíti. A Programszervezővel jogviszonyban álló szerződéses Partner adatkezelésének jogszerűségéért a Programszervező felelősségét kizárja
 • A Programszervező személyes adatot harmadik országban lévő Programszervező vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.

 

VI. Adatkezelés jogalapja

 

 1. A Weblap működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul az Adatkezelő előzetes tájékoztatást adott..
 2. Az előzetes hozzájárulás csak akkor tekinthető elfogadhatónak a jog szerint, ha mindhárom tartalmi követelményt egyaránt teljesíti. A három követelmény a következők:
 • az önkéntesség,
 • a határozottság (egyértelműség)
 • a tájékozottság

   3. A Felhasználó a hozzájárulást a Weblap valamely szolgáltatásának igénybevételével (pl. ajánlatkérés, megrendelés, stb.), annak kezdeményezésével adja meg.

   4. Az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli, az érintett önkéntes adatszolgáltatása esetén. Az önkéntes hozzájárulásba, mint belegyezésbe az a magatartás is beletartozik, amikor az érintett a weboldal használatával elfogadja, a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozást, beleértve a jelen Adatkezelési szabályzatot is, és ez által rá automatikusan kiterjed.

   5. A hozzájárulás egyértelmű következménye, hogy az érintett elfogadja az adatkezelés tényét. Ha az adatkezelés az érintett önkéntes beleegyezésén alapszik, kétes esetekben az Adatkezelőnek kötelessége bizonyítania, hogy az adatkezelési folyamatokhoz az érintett beleegyezését adta.

  6. A Felhasználó hozzájárulást adhat személyes adatai reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkereséshez (pl. Hírlevél, e-DM) való felhasználására, amely hozzájárulás bármikor korlátozás és indoklás nélkül külön-külön visszavonható a Programszervezőtől. A Felhasználó a hozzájárulást egyes szolgáltatások igénybevétele (pl. foglalás, ajánlatkérés) során külön jelölőnégyzet kipipálásával is megadhatja.

  7. Ha az érintett írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát oly módon adja meg, hogy az más ügyletekre is vonatkozik, ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni a hozzájárulás iránti kérelmet, Fontos, hogy formailag érthető és könnyen elérhető, egyértelmű legyen és egyszerű nyelvezettel rendelkezzen.

    8. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, erről az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket.

   9. A hozzájárulás visszavonása nincs hatással a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségére, tehát a visszavonásnak visszaható hatálya nincsen, kizárólagosan a jövőben végzett adatkezelésre vonatkozik.

  10. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, a 2011. évi CXII. törvény kimondja, hogy szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt, az érintett személyes adatai kezelhetőek, a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelme, valamint a személyek élete, testi épsége vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításának vagy megelőzésének érdekében.

   11. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A Programszervezőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Programszervező  a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

   12. A Felhasználó szavatol azért, hogy a szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

  13. A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a Programszervező  a rá vonatkozó jogi kötelezettség (így különösen a számviteli kötelezettség, Partnerek felé fennálló szerződéses kötelezettség) teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

VII. Kezelt adatok köre

 

 • A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

A kezelt személyes adatok körét a Szolgáltatások jellege és az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a.

 • Ajánlatkérés, Rendelés, Közösségi oldal

A fenti esetekben az  érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba kíván lépni, ajánlatkérés, rendelécs céljából, vagy az adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával az Adatkezelő DM, hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

A foglalás illetve ajánlatkérés során kezelt adatok a következők lehetnek: név, email cím, telefonszám, cím (ország, irányítószám, település, utca, házszám), gyerekek életkora, esetleges adószám. A Felhasználó a foglalás és ajánlatkérés során a megjegyzés rovatban további személyes adatokat oszthat meg az ajánlatot közvetítő Partnerrel és a Közvetítővel.

Ajánlatkérés 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 1. Az érintett a weboldal „Kapcsolatfelvétel” menüpontjában található felületén levő szövegdobozok kitöltésével és a „Küldés” gomb megnyomásával, vagy más módon, vagy más fórumon keresztül egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről.
 2. Adatkezelő részére a weboldalon keresztül megadott adatok e-mail-ben jutnak el.
 3. A Munkatárs az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik –  eljuttatja.

A kezelt adatok köre

 • -név
 • -e-mail cím

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

Rendelés

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 1. Az érintett számára elérhető módon vagy fórumon keresztül elküldheti adatait és megrendelési igényét az Adatkezelő részére.
 2. Az Adatkezelő az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép, és leegyezteti a megrendelési igény, valamint ingyenes tájékoztatást nyújt számára az Adatkezelő szolgáltatásairól.
 3. A kapcsolatfelvétel során az Adatkezelő birtokába került egyéb adatokat, mint pl az érintett vállalkozására vonatkozó működési és egyéb adatokat, az Adatkezelő összekapcsolja az érintett által megadott adatokkal, és azokat üzleti titokként kezeli
 4. Adatkezelő a megrendelési igény pontosítása után vagy ajánlatot ad az érintett számára, vagy vonatkozó szerződést küld meg.
 5. Adatkezelő a szerződés aláírását követően megkezdi az érintett számára a szolgáltatások teljesítését.
 6. Adatkezelő és érintett a szolgáltatások szerződésszerű teljesítését követően teljesítésigazolást vagy jegyzőkönyvet vesznek fel.
 7. Adatkezelő a szerződéseket, valamint teljesítésigazolásokat saját Archiválási szabályzata alapján letárolja.
 8. Érintett önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha a megrendelési igény elküldése során megadja e-mail címét és/vagy telefonszámát, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a megrendelést pontosítsák, vagy hogy az érintett megrendelését megerősíthesse.

Adatkezelő az érintettekkel kizárólag akkor kommunikál, és így az adatok célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.   

A kezelt adatok köre:

 • név
 • e-mail cím

 

​Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

Közösségi portálok

 1. A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.
 2. Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.
 3. Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.
 4. Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.
 5. Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.
 6. Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelkelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a  címen kaphat.

A kezelt adatok köre

 • név
 • e-mail cím

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

Értékelés

Sikeres foglalás, esetén a Közvetítőnek lehetősége van értékelést kérni a Felhasználótól. A Felhasználó által hozzáférhetővé tett szolgáltatás értékelések, vélemények – a Felhasználó döntésétől függően nevének és cím szerinti településének megjelölésével vagy név nélkül cím szerinti településének megjelölésével – bárki számára nyilvánosan hozzáférhetővé tehetőek.

Marketing megkeresések

A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés során a Perfect Day Travel Hungary Kft. által kezelt adatok: Felhasználó vezeték- és keresztneve, email címe, utazási szokásai, felhasználói viselkedése (pl. rendelések, foglalások, ajánlatkérések, stb.).

Érintett az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon - így a weboldalon keresztül - a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.: név, email cím

A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul

A kezelt adatok köre

 • név
 • e-mail cím

 

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

​Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.

Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást a hírlevél küldéséhez a megerősítő levél kiküldését követő 15 napon belül, a 16. napon az Adatkezelő törli az adatállományból.

Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.

 

A közösségi oldalakon, különösen Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. A közösségi oldalak hírfolyamairól, le- és feliratkozásokról, az adott közösségi oldal adatkezeléséről a közösségi oldalon tájékozódhat

 

​Adatkezelés időtartama: érintett törléséig

 

Nyereményjáték

A nyereményjátékban történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékon adatinak megadásával részt kíván venni.

 

A kezelt adatok köre és célja

 • keresztnév – azonosítás, sorsolás alapja
 • telefonszám – kapcsolattartás
 • e-mail cím – kapcsolattartás

 

Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 1. Az érintett – a nyereményjáték szabályai szerint – adatainak megadásával jelentkezhet a nyereményjátékra.
 2. Adatkezelő a játékszabályok szerint elektronikusan és/vagy papír alapon rögzíti az adatokat és végrehajtja a sorsolást.
 3. Adatkezelő a nyerteseket a megadott elérhetőségeiken kiértesíti.
 4. Adatkezelő az adott játékszabály szerint, a nyertesek neveit a weboldalon elérhetővé teheti más érintettek, valamint harmadik személyek számára, ezért felhívja az érintettek figyelmét, hogy ennek tudatában mérlegeljék a nyereményjátékon történő részvétel lehetőségét.
 5. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségein keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt a nyereményjáték esetleges ellehetetlenüléséről tájékoztassa, vagy a nyeremény átvételét pontosítsa, érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.

 

 Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

 

Minden adatkezelés esetén önálló adatállomány jön létre, ezért mindegyik adatkezelés bejelentés-köteles.

VIII. Adattovábbítás

 • Ajánlatkérés, Foglalás

Ajánlatkérés, foglalás esetén a Programszervező  a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján az ajánlatkéréssel, foglalással egyidejűleg továbbítja az ajánlatkérő, foglaló Felhasználó személyes adatait (név, email cím, telefonszám, cím gyermekek száma és kora, kisállattartásra vonatkozó adatok) és megjegyzését, valamint a választott fizetőeszközt a ajánlatot közvetítő Partner felé ajánlat küldése céljából.

IX. Adatkezelés időtartama

 

 • Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban kezelt adatok

A Programszervező  a Felhasználó által kezdeményezett ajánlatkéréssel, rendeléssel kapcsolatos személyes adatokat az ajánlat, a rendelés elfogadása esetén foglalási adatként kezeli a továbbiakban, az ajánlat visszautasítása esetén 6 hónapig kezeli. A Programszervező a  személyes adatokat a számviteli és Partnerek felé fennálló kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

 • Megkeresés céljából kezelt adatok

A Programszervező  az adatokat a Felhasználó visszavonásáig kezeli a Felhasználó személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés céljából. A Weblap egyes Szolgáltatásainak megszűnése, illetve Facebook alkalmazás törlése nem eredményezi a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását, a hozzájárulást – megkeresés-típusonként (pl. Perfect Day Travel Hungary Hírlevél, e-DM, stb.) – külön-külön szükséges visszavonni.

 • Ügyfélszolgálat

A Programszervező  az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.

 

X. Adatok módosítása, törlése, zárolása, tiltakozás az adatkezelés ellen

 

 1. Az ajánlatkérés, foglalás során megadott adatok módosítását a Felhasználó elsősorban a Partner a Programszervező felé tudja jelezni a Partner a Programszervező által megadott elérhetőségeken. Amennyiben a Felhasználó adatmódosítási szándékát a Programszervező  felé jelzi az ügyfélszolgálati email címen, a Programszervező  továbbítja kérését a Partner felé.
 2. A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. Perfect Day Travel Hungary Hírlevél, e-DM) külön-külön az elektronikus levél alján található link útján, vagy a insticket@inscar.hu  email címen vagy a Perfect Day Travel Hungary Kft.. postai címen és a insticket@inscar.hu  email címen vonható vissza..
 3. A Felhasználó a fentiektől eltérő esetekben – az ún. kötelező adatkezelés kivételével – a  insticket@inscar.hu  email címre küldött levél útján kérheti személyes adatai törlését a Programszervezőtől. A Felhasználó személyes adatait az érintett kérelme nélkül is törli a Programszervező , ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. Törlés helyett a Programszervező  zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a Programszervező , ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja. A Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően a Programszervező  a IX pont szerint a továbbiakban is kezelheti az érintettre vonatkozó személyes adatokat.
 4. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen a insticket@inscar.hu  ügyfélszolgálati email címre küldött levél útján,
  • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Programszervezőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Programszervező, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  • valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.
 5. Ha a Programszervező  a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 6. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, a Programszervező  a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

XI. Tájékoztatás kérése

 

 • A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Programszervező  által a Weblap szolgáltatásaival összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a insticket@inscar.hu  email címen, a +36 1/4021367 telefonszámon. A Programszervező  a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A Programszervező  a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.
 • A 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelet 15. cikke alapján az érintettnek tájékoztatási joga, vagy más néven „hozzáférési joga” van: A jog érvényesítése közben az Adatkezelő tájékoztatást ad:
 1. az általa kezelt adatokról
 2. személyes adatok kategóriáiról
 3. az adatkezelés céljáról,
 4. az adatkezelés jogalapjáról,
 5. az adatkezelés időtartamáról,
 6. adott esetben az adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 7. adott esetben ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról,
 8. adott esetben az automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is, valamint a logikára és arra vonatkozó érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár,
 9. adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe,
 10. az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá
 11. az érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.

 • A tájékoztatás abban az esetben ingyenes, ha az azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz a tájékoztatást kérő még nem nyújtott be a naptári évben. Egyéb esetekben a tájékoztatást kérőre költség szabható ki. Ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett, a már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni,
 • Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a Programszervezőt tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. A Programszervező  a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.
 • A 2011. évi CXII. törvény alapján, tájékoztatást meg kell tagadni. Az Adatkezelő ezúton hívja fel erre az érintettek figyelmét. A törvény alapján akkor kell megtagadni a tájékoztatást:
 1. ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az Adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat érintettje a nevezett törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy kezelésének egyéb korlátozását.
 2. az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
 • Adatkezelő köteles értesíteni évente a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot az elutasított tájékoztatási kérelmekről tárgyévet követő év január 31-éig

 

XII. Helyesbítés kérése, adatok törlése, korlátozása, zárolása

 • A helyesbítés joga: Az érintett jogosan kezdeményezheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, mely kérését az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül végre kell hajtania. Az adatkezelés céljától függően, az érintett jogosult arra, hogy hiányos személyes adatok kiegészítését kérje, egy kiegészítő nyilatkozat tétel útján. Ugyanakkor az Adatkezelő kötelezően helyesbíti, az érintett kérése nélkül is a személyes adatokat, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll.
 • Az a 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az Adatkezelő köteles törölni az adatokat (a fenti eseten kívül), ha az adat kezelése jogellenes;
 1. az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 2. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 3. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
 4. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 5. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 6. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 7. a személyes adatok gyűjtésére az EU 2016/679 Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 • Ha az Adatkezelő valamely okból nyilvánosságra hozott egy személyes adatot, és azt köteles törölni a fentiek értelmében, megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy az érintett kezdeményezte a szóban forgó személyes adatokra vonatkozó linkek vagy ezen személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Ezt az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével– ideértve technikai intézkedéseket – kell megtennie.
 • Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket a törléshez vagy az „elfeledtetéshez való jog” EU-s rendelet korlátaira:
 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása;
 3. népegészségügy területét érintő közérdek;
 4. az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.
 • Az adatkezelés korlátozásához, vagy más néven zároláshoz való jog: Az érintett kezdeményezheti az Adatkezelő által való adatkezelés korlátozását.
 • Ha a törlés sértené az érintett jogos érdekeit, az adatokat zárolni kell, kizárólag akkor amennyiben az a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető. Kizárólag addig kezelhető az így zárolt személyes adat, amíg érvényben van az az adatkezelési cél, amely kizárta a személyes adat törlését. Az adatokat egyértelműen zárolni kell, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helyességét, és a szóban forgó adat(ok) helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg. Ebben az esetben a zárolás időtartama addig érvényes, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát.
 • Az adatokat zárolni kell az EU rendelete alapján, ha
 1. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 2. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 3. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben
 • Zárolt adatok (a tárolás kivételével) kizárólag abban az esetben kezelhetőek, amennyiben az érintett hozzájárul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekét, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekét képviseli.
 • A törvény korlátozhatja az érintett helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz való jogát, az állam külső és belső biztonsága érdekében. Ebbe a következők tartoznak bele,
 1. a honvédelem,
 2. a nemzetbiztonság,
 3. a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése
 4. a büntetés-végrehajtás,
 5. állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekek,
 6. az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekek,
 7. a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek,
 8. a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is,
 • az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
 • Az Adatkezelőnek kötelessége, maximum a kérvény beérkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatni az érintettet a kérvényről alkotott döntéséről - amennyiben nem indokolja meg ennek késedelmét -  és/vagy helyesbíti, és/vagy törli és/vagy zárolja az adatokat, vagy tesz meg egyéb lépéseket a kérelemnek megfelelően, ha nincsen azt kizáró ok.
 • Az Adatkezelő írásban értesíti az érintettet adatai a helyesbítésről, a törlésről, vagy az adatkezelés korlátozásának megtörténtéről, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adato(ka)t adatkezelés céljára továbbították, átadták. Amennyiben az érintett kérvényezi az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti, vagy ha a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel az értesítés mellőzhető. Az Adatkezelő arról is köteles írásban értesíteni az érintettet, ha az érintett joggyakorlása valamely okból nem valósulhat meg, és köteles pontosan megjelölni a ténybeli és jogi okot, valamint az érintett számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségeket: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz és a bírósághoz fordulás lehetőségét.


XIII. Igényérvényesítés

 

 • A korábban a Programszervező  részére megadott email címről érkezett igényt a Programszervező  a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – a Programszervező  vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét.
 • Amennyiben a Programszervező  adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.
 • A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának a insticket@inscar.hu  ügyfélszolgálati címére történő megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését.


XIV. Jogérvényesítési lehetőségek

 

 • A tiltakozáshoz való jog: Személyes adatainak kezelése, illetve a profilalkotást ellen az érintett tiltakozhat, ha
 1. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
 • Az Adatkezelő megvizsgálja a tiltakozást, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja az érintettet a kérvény benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül. Ez az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével jár. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő megszünteti az adatkezelést, a további adatfelvételt és adattovábbítást is, továbbá az adatokat zárolja, valamint értesíti a tiltakozás tényéről, illetve az annak alapján tett intézkedésekről, döntésekről mindazokat a partnereket, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatait korábban továbbította. Továbbá az értesítettek is kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 • Amennyiben az érintett nem ért egyet az Adatkezelő döntésével, vagy az Adatkezelő nem tartja magát a hivatkozott határidőhöz, jogosult bírósághoz fordulni, a döntés közlésétől számított 30 napon belül.
 • Bírósági jogérvényesítés: Az érintett bírósághoz fordulhat a jogainak megsértése esetén. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az Adatkezelő köteles bizonyítani, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályban foglaltakkal megegyezik
 • Kártérítésre és sérelemdíjra vonatkozó törvényi szabályok: Ha az Adatkezelő megsérti az érintett személyiségi jogát az érintett adatainak jogellenes kezelése vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegése által, az érintettnek jogában áll sérelemdíjat követelni az Adatkezelőtől.
 • Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

XV. Adatbiztonság

 

 • A Programszervező  megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja a szükséges eljárási szabályokat annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználó által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.
 • A Programszervező  Magyarország területén, Budapest, 1165. Kalitka u. 2. riasztóval ellátott, őrzött székhelyén tárolja a Felhasználók személyes adatait.
 • A Programszervező adatkezelőként garantálja – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – hogy követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtja,  ideértve az adatkezelés biztonságát is az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) valamint info törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel összhangban
 • A Programszervező biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.       
 • A Programszervező megfelelő hardver és szoftver eszközökkel rendelkezik., az adatkezelés jogszerűségének és az érintettek jogai védelmének biztosítására alkalmas műszaki és szervezési intézkedések végrehajtására kötelezettséget vállal.
 • Az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatok kiemelt gondoskodást igényelnek az Adatkezelőtől, különösen:
 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedések, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelme, illetve a fizikai védelem (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedések, ezen belül a rendszeres biztonsági mentés és a másolatok elkülönített, biztonságos kezelése (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelme (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelme, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelem, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatósága (archiválás, tűzvédelem).

 

XVI. Naplózási adatok

 

 • A Weblap használata során rögzítésre kerül a honlap látogatás és az egyes konverziós események (pl. regisztráció, foglalás, ajánlatkérés, csomagfoglalás. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi a visszaélések megakadályozása, statisztikák készítése, valamint a Weblap szolgáltatásainak teljesítése és működésének ellenőrzése céljából, és őrzi az adott eseményre vonatkozó személyes adatokkal.


XVII. Cookie

 • A testreszabott kiszolgálás és a kényelmi funkciók érdekében böngésző cookie tárolja 30 napig az utolsó 6 megtekintett szolgáltatást, a legutolsó oldalra lépés időpontját, a böngésző használt nyelvét, a használt pénznemet, Hírlevél felugró ablak bezárását. A böngésző cookie alkalmazása a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasítható, ebben az esetben azonban a Felhasználó nem fogja tudni ezt a kényelmi funkciót használni.
 • Programszervező weboldalát a www.unas.hu  portál segítségével hozta létre, a weboldal ennek motorját használja. A www.unas.hu portál és a portál segítségével létrehozott oldalak a következőkben meghatározott cookie-kat használhatják, azonban Programszervező e cookie-kat saját maga nem használja fel semmilyen módon. A használt cookie-k a felhasználó eszköze és a www.unas.hu portál között kommunikálhatnak, a Programszervező számára semmilyen adatot nem továbbítanak, nem adnak át, így a használt cookie-k vonatkozásában a www.unas.hu portál saját adatkezelési útmutatója az irányadó. A www.unas.hu portál és a segítségével létrehozott oldalak által használható cookie-k és céljaik:
 1. Feltétlenül szükséges cookie-k
  1. Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül Programszervező nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni.
  2. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel.
  3. Feltétlenül szükséges cookie-k például a Teljesítmény cookie-k, amelyek információt gyűjtenek arról, hogy a weboldal megfelelően működik-e, működésében tapasztalhatóak-e hibák. Az esetleges hibák jelzésével a Programszervező segítségére vannak a weboldal tökéletesítéséhez, illetve jelzik, hogy melyek a weboldal legnépszerűbb részei.
 2. Funkcionális cookie-k
  1. Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott beállításokat (például: szín, betűméret, elrendezés).
 3. Célzott cookie-k
  1. A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez. A weboldalon elsősorban a Programszervező által nyújtott szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó hirdetések találhatók és az érintett számára kedvezőbb ajánlatok elérésének megkönnyítését szolgálják.
 4. Harmadik fél által biztosított cookie-k
  1. Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan, harmadik fél – például egy közösségi oldal - által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik fél számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen meg az érintett számára.

   5. A cookie továbbá segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

 

XVIII. Külső közvetítő Szolgáltatók

 

 • A Szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő külső szolgáltatások (pl. iWiW, Twitter, Facebook) üzemeltetője minősül a személyes adatok adatkezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. A Szolgáltatások keretében beágyazott, de külső Programszervező  által fenntartott szolgáltatások (pl. Facebook által biztosított „Kérdezz, mi felelünk”) vonatkozásában szintén az adott szolgáltatás üzemeltetője jár el adatkezelőként.
 • A Programszervező  weblapján elérhető alkalmazások telepítése esetén a telepítés során a Facebook Inc. által elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes adatokat bocsátja a Programszervező  rendelkezésére a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján a Facebook Inc. adatvédelmi irányelveinek betartása mellett. Amennyiben valamely Facebook alkalmazás jelen tájékoztatóra utal, az Adatkezelési Tájékoztató megfelelően irányadó a Programszervező  adatkezelésére, egyebekben a Facebook szolgáltatáson belüli adatkezelésre (pl. applikáció törlése, hozzászólás, stb.) a Facebook adatvédelmi irányelvei irányadók. Az alkalmazások törlése a Facebook felhasználói beállítások között  (https://www.facebook.com/settings?tab=applications) (az alkalmazás menüpontban) kezdeményezhető.
 • Programszervező weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem a Programszervező üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. A Programszervezőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.
 • A Programszervező tekintettel a 2003. évi C. törvény 155.§ 4. bekezdésében foglaltaknak, miszerint „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni”. A XVI. pontban leírt részek tájékoztatást adnak az általa használt analitikai eszközökkel, azaz cookie-kkal (magyarul: süti) kapcsolatban.

 

XIX. Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső társaságok

 

 • A Programszervező  a Weblap működéséhez külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe, amelyek a Programszervezőtől függetlenül végzik tevékenységüket.
 • A Programszervező  a Google Inc. Google Analytics és Google Adwords szolgáltatását is használhatja. A Google Inc. cookie-kat és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából, valamint annak érdekében, hogy segítse a Weblap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a Felhasználó azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak az alábbi honlapon: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/key-terms/

 

XX. Nyilatkozat

 

A Programszervező kijelenti, hogy

  1. az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) rendelkezéseit tartja magára nézve kötelezőnek
  2. az adatkezelés során a Programszervező tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a Munkatársak és külső Partnerek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.
  3. az átláthatóság elvének megfelelően odafigyel arra, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályzat az érintett részére folyamatosan hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva a weboldal a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.
  4. az adattároláshoz, feldolgozáshoz és adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja az általa kezelt adatok megőrzése érdekében.
  5. lehetőségeihez mérten mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.
  6. a számára megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.
  7. a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más Programszervezővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek vagy ha a szolgáltatás teljesítése miatt ez elengedhetetlenül szükséges.
  8. kizárólag Magyarországon végez tevékenységet, multinacionális vállalatlánchoz nem tartozik, ezért kötelező szervezeti szabályozást bevezetnie és működtetnie nem szükséges.
  9. személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít, nem ad át.
  10. belföldi adatkezelő részére történő adattovábbítás(ok)ról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Programszervező által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
  11. az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
  12. megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a Programszervező gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

  

XXI. Bejelentés, panasz megtétele

 

 1. Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a megrendelt szolgáltatásra, és/vagy  Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közölhesse.
 2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az a megrendelt szolgáltatásra, és/vagy  Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.
 3. A kezelt adatok kezelésének célja a panasz azonosítása és a törvényből származó kötelezettségek, kötelező adatok felvétele. Kezelt adatok köre panaszbejelentés esetén:
 • panasz azonosítója
 • név*
 • panasz beérkezésének időpontja*
 • telefonszám
 • a hívás időpontja*
 • a beszélgetés során megadott személyes adatok
 • számlázási/levelezési cím
 • panaszolt szolgáltatás
 • csatolt dokumentumok
 • panasz oka*
 • maga a panasz*

   4. Az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás.

   5. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 • Érintett panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közli az Adatkezelővel.
 • Amennyiben érintett panaszát szóban teszi meg, úgy arról az Adatkezelő panaszbejelentő nyomtatványt, vagy annak tartalmával megegyező jegyzőkönyvet vesz fel.
 • Amennyiben érintett panaszát írásban kívánja megtenni, úgy arra lehetősége van.
 • Adatkezelő a panaszt feldolgozza, és a lehető legrövidebb időn belül megválaszolja
 • Adatkezelő törekszik az esetlegesen felmerülő panaszok mielőbbi, közös érdekek szerinti rendezésére.

   6. Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.

 

Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 552

Budapest,2017.04.01.